شبرنگ رده مهندسی برای تابلوهای جاده

شبرنگ رده مهندسی برای تابلوهای جاده

اصلي ترين و تخصصي ترين قسمت هر نوع تابلو شبرنگ آن مي باشد.بدليل انجام گرديدن قسمتي از سفرها در شب و لزوم ديدن تابلو توسط رانندگان ، در تابلوهاي راهنماي مسير و ترافيكي از شبرنگ استفاده مي گردد.در اثر برخورد نور چراغ اتومبيل به صفحه شبرنگ ، اين نور به دانه هاي شيشه ايي كروي شكل برخورد نموده و به سمت اتومبيل باز مي گردد و راننده بدين صورت قادر به مشاهده نوشتار و پيام تابلو و نهايتاٌ درك آن مي گردد.
بسته به ميزان بازتاب نور از سطح شبرنگ ، شبرنگ ها به رده هاي مختلف با كيفيتهاي متفاوت تقسيم مي گردند. مطابق استاندارد ASTM D4956 شبرنگ ها به ۹ رده تقسيم مي گردند كه سه رده از اين شبرنگ ها كاربردي تر هستند :

الف : شبرنگ رده مهندسي ۷ ساله Engineer Grad(EGS)
ب : شبرنگ لانه زنبوري ۱۰ ساله High Intensity Grade(HI)
ج : شبرنگ رده الماسي Diamond Grade(DI)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.